Datu apstrādes principi attiecībā uz MyLiebherr un Liebherr SmartDevice lietotni (informēšanas pienākumi)

A. Vispārīgi noteikumi

I. Ko reglamentē šis paziņojums par personas datu aizsardzību?

Mēs piešķiram īpaši lielu nozīmi Jūsu personas datu aizsardzībai un drošībai. Tāpēc mums ir svarīgi Jūs informēt par to, kādus Jūsu personas datus mēs izmantojam, kādam mērķim tie tiek izmantoti un kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem.

MyLiebherr portāls

"MyLiebherr portāls" apkopo Jūsu aktivitātes MyLiebherr interneta vietnē, it īpaši to, kā tiek lietoti ne tikai MyLiebherr konti un MyLiebherr internetveikali, bet arī visi citi saistītie moduļi. Papildu informāciju par saistību starp MyLiebherr portālu un MyLiebherr kontu skatiet nākamajā punktā "MyLiebherr konts".

MyLiebherr konts

"MyLiebherr konts" ir Jūsu galvenais lietotāja konts Liebherr Hausgeräte GmbH. Lai izveidotu MyLiebherr kontu, Jums ir jāreģistrējas. Reģistrēties iespējams "MyLiebherr portālā" (https://home.myliebherr.com). Reģistrējoties MyLiebherr portālā, reģistrācijas procesa beigās Jūs saņemsiet e-pastu ar apstiprinājuma saiti. Lai pabeigtu reģistrāciju, Jums jānoklikšķina uz apstiprinājuma saites. Tomēr MyLiebherr kontam Jūs varat reģistrēties arī ar savu Google, Facebook vai Microsoft kontu (turpmāk tekstā „pieteikšanās, izmantojot sociālo tīklu"). Lūdzu, ievērojiet, ka mēs nevaram ietekmēt to, kā Jūsu personas datus apstrādā Google, Facebook un Microsoft. Ar savu MyLiebherr kontu Jūs varat izmantot Single-Sign-on pakalpojumu (turpmāk tekstā saīsināti "SSO"), ko piedāvā Liebherr-Hausgeräte GmbH. SSO ļauj Jums izmantot citus ar SSO sasaistītus digitālos piedāvājumus, kuriem ir ierobežota piekļuve (turpmāk tekstā "moduļi"), ar vienotiem piekļuves datiem. Ar SSO Jūs varat naviģēt starp moduļiem, un tam nav nepieciešams atsevišķs reģistrācijas un pieteikšanās process. Jūsu datus, kas ir saglabāti MyLiebherr kontā un nepieciešami attiecīgo moduļu lietošanai, SSO automatizēti pārsūta attiecīgajam moduļu pakalpojumu sniedzējam, lai Jums nodrošinātu maksimālu lietošanas komfortu. Moduļus pārvalda Liebherr-Hausgeräte GmbH vai Liebherr-Hausgeräte GmbH meitasuzņēmumi.

Liebherr SmartDevice lietotne

Liebherr SmartDevice lietotne ļauj vizualizēt un konfigurēt Jūsu Liebherr ledusskapja un saldētavas datus. Lai izmantotu Liebherr SmartDevice lietotni, ir vajadzīgs WLAN atbalstošs modulis (turpmāk tekstā "SmartDeviceBox"), MyLiebherr konts un interneta savienojums. Ar SmartDeviceBox starpniecību Jūsu Liebherr ledusskapis un saldētava, izmantojot WLAN atbalstošu maršrutētāju, tiek savienoti ar internetu. SmartDeviceBox iespējams uzstādīt SmartDevice atbalstošiem Liebherr ledusskapjiem un saldētavām. Dažiem Liebherr ledusskapjiem un saldētavām SmartDeviceBox jau ir iebūvēts. Savienojumā ar SmartDeviceBox Liebherr SmartDevice lietotne Jums ļauj vadīt dažādas Jūsu Liebherr ledusskapja un saldētavas funkcijas, piemēram, dzesēšanas temperatūru, esot ceļā. Izmantojot Liebherr SmartDevice lietotni, Jūs varat tieši pārskatīt visus svarīgos trauksmes ziņojumus, piemēram, nejauši vaļā atstātas durvis. Liebherr SmartDevice lietotnei ir uzstādīta informēšanas funkcija, kas Jums atgādina, piemēram, ka ir pienācis laiks nākamajai gaisa filtra maiņai vai ir jāiztīra ventilācijas režģis.

II. Kas ir personas dati un ko nozīmē to apstrāde?

1. "Personas dati" (turpmāk tekstā saukti arī "dati") ir visa informācija, kas kaut ko izsaka par kādu fizisku personu. Turklāt personas dati ir ne tikai informācija, kas ļauj tieši identificēt konkrētu personu (piemēram, personas vārds, uzvārds vai e-pasta adrese), bet arī informācija, ar kuras palīdzību ar attiecīgām papildu zināšanām iespējams izveidot saikni ar konkrētu personu.

2. "Apstrāde" nozīmē jebkādus pasākumus, kas tiek veikti, izmantojot Jūsu personas datus (piemēram, datu iegūšana, uzskaite, organizēšana, kārtošana, saglabāšana, izmantošana vai dzēšana).

B. Kas ir atbildīgs par manu datu apstrādi?

Par Jūsu datu apstrādi ir atbildīgs Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, tālrunis +4973529280, fakss +497352928408, e-pasts: info.hau@liebherr.com.

C. Datu apstrāde saistībā ar MyLiebherr kontu un MyLiebherr portālu

I. Kādus datus mēs iegūstam un kādiem mērķiem?

Atverot MyLiebherr portālu, ar mūsu tīmekļa servera starpniecību tiek apstrādāti it īpaši tālāk norādītie dati, ko mēs saglabājam tā dēvētajos žurnālfailos:

1. piekļuves MyLiebherr portālam datums;

2. piekļuves MyLiebherr portālam laiks;

3. interneta vietnes adrese, kuru Jūs bijāt atvēris MyLiebherr portāla atvēršanas brīdī (URL);

4. faili, ko Jūs atvērāt, atrodoties MyLiebherr portālā;

5. Jums pārsūtītais datu apjoms;

6. Jūsu izmantotā pārlūka tips un versija;

7. Jūsu izmantotā operētājsistēma;

8. Jūsu interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukums (piemēram, Telekom, Vodafone u.c.);

9. Jūsu (ārējā) IP adrese.

Laikā, kad notiek MyLiebherr konta reģistrācija un lietošana MyLiebherr portālā, neizmantojot pieteikšanos ar sociālo tīklu starpniecību, papildus iepriekš 1.-9. punktā minētajiem datiem, mēs apstrādājam šādus datus:

10. reģistrācijas datums;

11. Jūsu unikālais lietotāja identifikators (UPN);

12. pēdējās veiksmīgās pieteikšanās datums un laiks;

13. Jūsu e-pasta adrese.

Laikā, kad notiek MyLiebherr konta reģistrācija un lietošana, izmantojot pieteikšanos ar sociālo tīklu starpniecību, papildus iepriekš 1.-13. punktā minētajiem datiem mēs apstrādājam šādus datus:

14. pieteikšanās ar sociālo tīklu starpniecību identifikācijas pazīme (tā dēvētais identifikators).

Norāde: Ja Jūs reģistrējaties vai autentificējaties, izmantojot pieteikšanos ar Facebook sociālā tīkla starpniecību, papildus 13. un 14. punktā uzskaitītajiem datiem Facebook mums pārsūta arī Jūsu uzvārdu, vārdu un profila attēlu. Šos datus mēs neapstrādājam nekādiem mērķiem.

Norāde: Ja Jūs reģistrējaties vai autentificējaties, izmantojot pieteikšanos ar Google sociālā tīkla starpniecību, papildus 13. un 14. punktā uzskaitītajiem datiem Google mums pārsūta arī Jūsu uzvārdu, vārdu un saiti uz Jūsu Google Plus profilu. Šos datus mēs neapstrādājam nekādiem mērķiem.

Norāde: Ja Jūs reģistrējaties vai autentificējaties, izmantojot pieteikšanos ar Apple sociālā tīkla starpniecību, papildus 13. un 14. punktā uzskaitītajiem datiem Apple mums pārsūta arī Jūsu uzvārdu un vārdu. Šos datus mēs neapstrādājam nekādiem mērķiem.

Lai varētu optimāli lietot MyLiebherr portālam piesaistītos moduļus, mēs no Jūsu brīvprātīgi papildus 1.-14. punktā sniegtajiem datiem iegūstam šādus datus:

15. Jūsu prioritārā valoda;

16. Jūsu uzruna;

17. Jūsu adrese;

18. Jūsu tālruņa numurs;

19. Jūsu ledusskapja un saldētavas sērijas numurs;

20. Jūsu ledusskapja un saldētavas iekārtas tips;

21. Jūsu SmartDeviceBox sērijas numurs.

Šos 1.-21. punktā minētos datus mēs apstrādājam šādiem mērķiem:

1. lai aizsargātu mūsu interneta piedāvājumu (izmantotās datu kategorijas 1-9);

2. lai reģistrētu MyLiebherr kontu, izmantojot MyLiebherr portālu (izmantotās datu kategorijas 10-13);

3. lai reģistrētu MyLiebherr kontu, izmantojot pieteikšanos ar sociālo tīklu starpniecību (10-14);

4. lai centralizēti pārvaldītu lietotāja un profila datus SSO vajadzībām (izmantotās datu kategorijas 10-21);

5. lai izmantotu SSO (izmantotā datu kategorija 11);

6. lai pārsūtītu attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam Jūsu izvēlēto moduli (izmantotās datu kategorijas 13, 15-21);

7. lai atbalstītu Jūsu MyLiebherr kontu (izmantotās datu kategorijas 1-21).

Norāde: Lūdzu, ievērojiet, ka Jūsu personas datu pārsūtīšana ir iespējama uz valstīm, kas atrodas ārpus ES/EEZ, ja attiecīgais kāda Jūsu moduļa pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts šādā valstī. Pirms datu pārsūtīšanas šādam pakalpojumu sniedzējam mēs lūgsim nepārprotamu Jūsu atļauju.

Apstrāde citiem mērķiem tiek apsvērta tikai tad, ja to nosaka nepieciešamās juridiskās prasības saskaņā ar GDPR 6. panta 4. punktu. Šādā gadījumā mēs, protams, ievērosim iespējamos informēšanas pienākumus saskaņā ar GDPR 13. panta 3. punktu un 14. panta 4. punktu.

II. Kāds ir Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats principā - iekams vēl nav izstrādātas specifiskas tiesību normas - ir GDPR 6. pants.

Jūsu dati tiek apstrādāti atbilstoši šādam juridiskajam pamatam:

1. datu apstrāde līgumu izpildes nodrošināšanai (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (attiecas uz 2.-7. mērķi);

2. datu apstrāde interešu samērošanas nolūkā (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (attiecas uz 1. mērķi);

3. datu apstrāde, lai izpildītu juridiskas saistības (GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) (attiecas uz 1. mērķi);

4. piekrišana (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) (attiecas uz Jūsu datu iespējamu pārsūtīšanu ārpus ES/EEZ 6. mērķa izpildei).

Mūsu leģitīmās intereses ir:

uzlabot portāla stabilitāti, funkcionēšanu un aizsardzību (attiecas uz 1. mērķi).

Ja mēs apstrādājam Jūsu datus interešu samērošanas nolūkā, Jums ir tiesības, ņemot vērā GDPR 21. panta noteikumus, iebilst pret Jūsu datu apstrādi.

Mēs apstrādājam Jūsu datus vienīgi tādā apjomā, kāds ir nepieciešams iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

III. Kam un kādiem mērķiem mēs pārsūtām Jūsu datus un kādas to kategorijas?

Attiecīgā gadījumā mēs pārsūtām Jūsu datus:

1. moduļu, kurus Jūs aktīvi izmantojat, un citu iespējamo pakalpojumu vai servisa pakalpojumu sniedzējiem (datu kategorijas 13, 15-21);

2. citiem Liebherr grupas uzņēmumiem, ja tas nepieciešams līguma sagatavošanai, izpildei vai izbeigšanai vai mums ir leģitīmas intereses pārsūtīt datus un tas nav pretrunā Jūsu pārākajām leģitīmajām interesēm (datu kategorijas 13-21);

3. jūsu attiecīgi izvēlētajam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina pieteikšanos ar sociālo tīklu starpniecību (datu kategorija 14);

4. mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs piesaistām iepriekš minēto mērķu sasniegšanai (datu kategorijas 1-21);

5. tiesām, šķīrējtiesām, iestādēm vai juridiskajiem konsultantiem, ja tas nepieciešams, lai ievērotu piemērojamās tiesības vai izvirzītu, izmantotu vai aizstāvētu juridiskus prasījumus (datu kategorija 1-21).

IV. Vai mani dati tiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības?

Datu pārsūtīšana uz iestādēm valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (tā dēvētajām trešajām valstīm), ir atļauta tikai tad, ja 1) Jūs esat sniedzis mums savu piekrišanu vai 2) Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka trešajā valstī tiek nodrošināta pienācīga līmeņa aizsardzība (GDPR 45. pants). Ja Komisija nav pieņēmusi šādu lēmumu, Jūsu datus mēs drīkstam pārsūtīt trešajām personām, kas atrodas kādā no trešajām valstīm, tikai tad, ja ir pieejamas atbilstīgas garantijas (piemēram, standarta datu aizsardzības klauzulas, kuras konkrētas procedūras ietvaros pieņēmusi Komisija vai uzraudzības iestāde) un tiek garantēta Jūsu kā datu objekta tiesību aizsardzība.

V. Kad mēs dzēšam vai anonimizējam Jūsu datus?

Mēs apstrādājam Jūsu datus, kamēr tas ir vajadzīgs attiecīgā mērķa sasniegšanai, ja vien Jūs neesat efektīvi iebildis pret Jūsu datu apstrādi vai efektīvi atsaucis Jūsu sniegto piekrišanu.

Ja ir noteikti likumiski glabāšanas pienākumi - piemēram, saistībā ar komerctiesībām vai nodokļu tiesībām -, attiecīgie dati mums būs jāglabā līdz glabāšanas pienākuma termiņam beigām. Pēc glabāšanas pienākuma termiņa beigām mēs pārbaudām, vai pastāv papildu nepieciešamība apstrādāt datus. Ja šādas nepieciešamības vairs nav, Jūsu dati tiek dzēsti.

D. Datu apstrāde saistībā ar Liebherr SmartDevice lietotni

I. Kādus datus mēs iegūstam un kādiem mērķiem?

Lai lietotu Liebherr SmartDevice lietotni, ir nepieciešams MyLiebherr konts. Papildus C.I. punktā minētajiem datiem mēs iegūstam no Jums it īpaši šādus datus:

1. Jūsu Liebherr ledusskapja un saldētavas iekārtas dati (sērijas numurs, izvēlētais nosaukums, modelis un tips)

2. Jūsu Liebherr ledusskapja un saldētavas sensoru dati (temperatūras statuss, kompresora apgriezienu skaits, durvju atvēršanas statuss)

3. Jūsu Liebherr SmartDeviceBox iekārtas dati (sērijas numurs, modelis, tips, savienojuma statuss)

4. Jūsu gala ierīces tehniskā konfigurācija (modelis, ražotājs, izmantotā operētājsistēma, savienojuma statuss)

Šos datus mēs pamatā apstrādājam tikai šādiem mērķiem:

1. Liebherr SmartDevice lietotnes funkciju nodrošināšana (izmantotās datu kategorijas 1-4);

2. kļūdu analīze un lietotnes uzlabošana (izmantotās datu kategorijas 1-4 un C.I 1-9 minētās datu kategorijas).

Datu apstrāde citiem mērķiem notiek tikai tad, ja to paredz nepieciešamās juridiskās prasības saskaņā ar GDPR 6. panta 4. punktu. Šādā gadījumā mēs, protams, ievērosim iespējamos informēšanas pienākumus saskaņā ar GDPR 13. panta 3. punktu un 14. panta 4. punktu.

II. Uz kādu juridisko pamatu balstoties, mēs iegūstam Jūsu datus?

Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats principā - iekams vēl nav izstrādātas specifiskas tiesību normas - ir GDPR 6. pants.

Jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar šādu juridisko pamatu:

1. piekrišana (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) (attiecas uz 2. mērķi);

2. datu apstrāde līgumu izpildei (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(attiecas uz 1. mērķi);

Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz nākotni.

Mēs apstrādājam Jūsu datus vienīgi tādā apjomā, kāds ir nepieciešams iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

III. Kam un kādiem mērķiem mēs pārsūtām Jūsu datus un kādas to kategorijas?

Attiecīgā gadījumā mēs pārsūtām Jūsu datus:

1. citām Liebherr koncerna sabiedrībām, ja tas nepieciešams līguma sagatavošanai, izpildei vai izbeigšanai vai mums ir leģitīmas intereses pārsūtīt datus un tas nav pretrunā Jūsu pārākajām leģitīmajām interesēm (datu kategorijas 1-4);

2. mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs piesaistām iepriekš minēto mērķu sasniegšanai (datu kategorijas 1-4);

3. tiesām, šķīrējtiesām, iestādēm vai juridiskajiem konsultantiem, ja tas nepieciešams, lai ievērotu piemērojamās tiesības vai izvirzītu, izmantotu vai aizstāvētu juridiskus prasījumus (datu kategorijas 1-4).

IV. Vai mani dati tiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības?

Datu pārsūtīšana uz iestādēm valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (tā dēvētajām trešajām valstīm), ir atļauta tikai tad, ja 1) Jūs esat sniedzis mums savu piekrišanu vai 2) Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka trešajā valstī tiek nodrošināta pienācīga līmeņa aizsardzība (GDPR 45. pants). Ja Komisija nav pieņēmusi šādu lēmumu, Jūsu datus mēs drīkstam pārsūtīt trešajām personām, kas atrodas kādā no trešajām valstīm, tikai tad, ja ir pieejamas atbilstīgas garantijas (piemēram, standarta datu aizsardzības klauzulas, kuras konkrētas procedūras ietvaros pieņēmusi Komisija vai uzraudzības iestāde) un tiek garantēta Jūsu kā datu objekta tiesību aizsardzība.

V. Kad mēs dzēšam vai anonimizējam Jūsu datus?

Mēs apstrādājam Jūsu datus, kamēr tas ir vajadzīgs attiecīgā mērķa sasniegšanai, ja vien Jūs neesat efektīvi iebildis pret Jūsu datu apstrādi vai efektīvi atsaucis Jūsu iespējamo piekrišanu.

Ja ir noteikti likumiski glabāšanas pienākumi - piemēram, saistībā ar komerctiesībām vai nodokļu tiesībām -, attiecīgie dati mums būs jāglabā līdz glabāšanas pienākuma termiņam beigām. Pēc glabāšanas pienākuma termiņa beigām mēs pārbaudām, vai pastāv papildu nepieciešamība apstrādāt datus. Ja šādas nepieciešamības vairs nav, Jūsu dati tiek dzēsti.

VI. Liebherr SmartDevice lietotnes prasmes Amazon Alexa vajadzībām

Amazon Echo ir Amazon aparatūra balss ievadei un izvadei. Izmantojot Amazon Echo ierīces, Amazon spēj analizēt, izvērtēt un izpildīt balss komandas. Amazon Echo ierīču lietošanai ir nepieciešams Amazon lietotāja konts, un, pievienojot tā dēvētās prasmes ("Skills"), tās iespējams papildināt ar saskarnēm papildu funkciju nodrošināšanai. Liebherr SmartDevice lietotnes prasme ļauj Jums ar balsi vadīt dažas Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas, izmantojot Jūsu Amazon Echo ierīci katrai valodai. Šim nolūkam ir nepieciešams Jūsu Amazon kontā aktivizēt Liebherr SmartDevice lietotnes prasmi un tur savu MyLiebherr kontu savienot ar šo prasmi. Pateicoties šim savienojumam, Amazon spēj izvērtēt Jūsu dotās balss komandas un ar anonimizētu digitālo parakstu nosūtīt izpildei uz Liebherr SmartDevice lietotni. Izņemot informāciju, ka Jums ir Amazon konts un MyLiebherr konts, mēs neapmaināmies ar Amazon ne ar kādiem personas datiem.

VII. Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas Conrad Connect vajadzībām

Conrad Connect ir pakalpojums, ko sniedz Conrad Connect GmbH un kas Jums ļauj sasaistīt Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas ar dažādām Conrad Connect atbalstītām viedajām ierīcēm, kā arī lietotnēm. Pateicoties tam, konkrēts notikums (piemēram, pulksteņa laiks) spēj izraisīt kādu darbību (piemēram, aktivizēt funkciju “SuperCool”). Conrad Connect lietošanai ir vajadzīgs Conrad Connect lietotāja konts, un, pievienojot ražotāju vai zīmolu, to iespējams papildināt ar saskarnēm papildu funkciju nodrošināšanai. Šī sasaiste ļauj Jums dažas Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas vadīt, izmantojot Conrad Connect. Šim nolūkam Liebherr SmartDevice lietotne ir jāaktivizē Jūsu Conrad Connect lietotāja kontā un jāsasaista ar Jūsu MyLiebherr kontu. Izņemot informāciju, ka Jums ir Conrad Connect lietotāja konts un MyLiebherr konts, mēs neapmaināmies ar Conrad Connect ne ar kādiem personas datiem.

VIII. Liebherr SmartDevice lietotnes trigeris IFTTT vajadzībām

IFTTT ir pakalpojums, ko piedāvā IFTTT Inc., kas Jums ļauj savienot Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas ar dažādām IFTTT atbalstītām lietojumprogrammām. Pateicoties tam, konkrēts notikums (piemēram, ienākšana dzīvoklī) spēj izraisīt kādu darbību (piemēram, funkciju “SuperCool”). IFTTT lietošanai ir nepieciešams Jūsu IFTTT kontā aktivizēt Liebherr SmartDevice lietotnes trigeri un tur savu MyLiebherr kontu savienot ar Liebherr SmartDevice lietotnes trigeri. Izņemot informāciju, ka Jums ir IFTTT konts un MyLiebherr konts, mēs neapmaināmies ar IFTTT Inc. ne ar kādiem personas datiem.

IX. Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas HomeConnect Plus

HomeConnect Plus ir lietotne, kas ļauj saistīt lietotnes Liebherr SmartDevice funkcijas ar dažādām viedierīcēm, kuras atbalsta HomeConnect Plus. Noteikts notikums (piemēram, ienākšana dzīvoklī) var izraisīt darbību (piemēram, aktivizēt funkciju SuperCool). Lai izmantotu HomeConnect Plus, nepieciešams HomeConnect Plus lietotāja konts, un to var paplašināt, iekļaujot saskarnes papildu funkcijām, pievienojot ražotāju vai zīmolu. Šī saite ļauj jums kontrolēt dažas Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas, izmantojot HomeConnect Plus. Lai to izdarītu, savā HomeConnect Plus lietotāja kontā jāaktivizē lietotne Liebherr SmartDevice un jāsaista ar MyLiebherr kontu. Izņemot datumu, kad jums ir HomeConnect Plus lietotāja konts un MyLiebherr konts, no mums uz HomeConnect Plus vai no HomeConnect Plus mums netiks nosūtīti nekādi personas dati.

X. Liebherr SmartDevice lietotnes darbības Google Home vajadzībām

Google Home Smart Speaker ir Google aparatūra balss ievadei un izvadei. Ar Google Home Smart Speaker Google spēj analizēt, izvērtēt un izpildīt balss komandas. Google Home Smart Speaker lietošanai ir vajadzīgs Google lietotāja konts, un, pievienojot tā dēvētās darbības ("Actions"), to iespējams papildināt ar saskarnēm papildu funkciju nodrošināšanai. Liebherr SmartDevice lietotnes darbības ļauj Jums ar balsi vadīt dažas Liebherr SmartDevice lietotnes funkcijas, izmantojot Jūsu Google Home Smart Speaker. Šim nolūkam Liebherr SmartDevice lietotnes darbības ir jāaktivizē Jūsu Google kontā un Jūsu MyLiebherr konts ir jāsasaista ar šīm darbībām. Pateicoties šai sasaistei, Google spēj izvērtēt Jūsu dotās balss komandas un ar anonimizētu digitālo parakstu nosūtīt izpildei uz Liebherr SmartDevice lietotni. Izņemot informāciju, ka Jums ir Google konts un MyLiebherr konts, mēs neapmaināmies ar Google ne ar kādiem personas datiem.

E. Kā mani personas dati tiek aizsargāti pret nepilnvarotu personu piekļuvi un zudumu?

Mēs veicam tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai garantētu, ka Jūsu dati ir aizsargāti pret zudumu, nepareiziem grozījumiem vai trešo personu nepilnvarotu piekļuvi. Katrā ziņā no mūsu puses tikai pilnvarotām personām ir piekļuve Jūsu datiem, un arī tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams saistībā ar iepriekš minētajiem mērķiem. Visu datu pārsūtīšana notiek šifrētā veidā.

F. cookie e altre tecnologie

Lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes darbību, mēs izmantojam sīkdatnes un citas tehnoloģijas. Plašāku informāciju skatiet norādēs par sīkdatnēm.

G. Datu subjekta tiesības un tiesības iesniegt sūdzību

Saskaņā ar tiesību aktiem Jums ir tiesības

1. saņemt informāciju par Jūsu datiem;

2. labot nepareizus datus un papildināt nepilnīgus datus;

3. dzēst Jūsu datus, it īpaši, ja 1) tie vairs nav vajadzīgi šajā paziņojumā par datu aizsardzību minētajiem mērķiem, 2) Jūs atsaucat savu piekrišanu un trūkst cita juridiskā pamata datu apstrādei, 3) Jūsu dati tika apstrādāti nelikumīgi vai 4) Jūs esat iesniedzis iebildumu pret apstrādi un nav primāru leģitīmo iemeslu apstrādes veikšanai;

4. ierobežot Jūsu datu apstrādi, it īpaši, ja Jūs apstrīdat datu pareizību vai Jūsu datu apstrāde ir nelikumīga un Jūs datu dzēšanas vietā pieprasāt ierobežot to izmantošanu;

5. tiesības saņemt Jūsu datus strukturētā, tradicionālā un mašīnlasāmā formātā un panākt, ka Jūsu datus mēs tiešā veidā pārsūtām citai atbildīgajai personai.

Lūdzu, ievērojiet, ka atsaukums neietekmē tās datu apstrādes likumīgumu, kas veikta saskaņā ar Jūsu piekrišanu līdz atsaukumam.

Ja tiek izmantotas iepriekš minētās tiesības un tas nenotiek rakstiskā veidā, lūdzam Jūsu sapratni par to, ka mēs varam pieprasīt Jums pierādījumus, kas apliecinātu, ka esat persona, par kuru sevi uzdodat. Turklāt Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē.

H. Kā es varu sazināties ar datu pārzini?

Ja Jums ir jautājumi par datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar:

Datenschutz (Datu aizsardzība)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

datenschutz@liebherr.com

Versija: 2021. gada marts