Načela obrade podataka za MyLiebherr i aplikaciju Liebherr SmartDevice (obveza informiranja)

A. Općenito

I. Što uređuje ova izjava o zaštiti podataka?

Zaštiti i sigurnosti vaših osobnih podataka pridajemo veliku važnost. Stoga nam je vrlo važno da vas informiramo o tome koje osobne podatke koristimo i u koju svrhu te koja prava imate u vezi s vašim osobnim podacima.

MyLiebherr portal

„MyLiebherr portal“ obuhvaća vaše aktivnosti na web-mjestu MyLiebherr, među ostalim posebno korištenje MyLiebherr računa, internetske prodavaonice MyLiebherr, kao i svih ostalih povezanih modula. Dodatne informacije o ovisnosti između MyLiebherr portala i MyLiebherr računa pronaći ćete u donjem odlomku „MyLiebherr račun“.

MyLiebherr račun

„MyLiebherr račun“ vaš je središnji korisnički račun u poduzeću Liebherr-Hausgeräte GmbH. Kako biste kreirali MyLiebherr račun, morate se registrirati. Registracija je moguća na „MyLiebherr portalu“ (https://home.myliebherr.com). Prilikom registracije putem MyLiebherr portala na kraju registracijskog procesa primit ćete poruku e-pošte s poveznicom za potvrdu. Kako biste završili registraciju, morate kliknuti na poveznicu za potvrdu. Druga je mogućnost da se registrirate svojim Google, Facebook ili Microsoft računom na MyLiebherr račun (dalje u tekstu „prijava putem društvenih mreža“). Vodite računa o tome da ne utječemo na Googleovu, Facebookovu i Microsoftovu obradu vaših osobnih podataka. Pomoću MyLiebherr računa možete koristiti uslugu Single-Sign-on poduzeća Liebherr-Hausgeräte GmbH (dalje u tekstu „SSO“). SSO vam omogućuje korištenje drugih digitalnih ponuda s ograničenim pristupom koje su priključene SSO-u (dalje u tekstu „moduli“) pomoću jedinstvenih pristupnih podataka. Pomoću SSO-a možete se kretati između modula, a da pritom nije potreban odvojen postupak registracije i prijave. Vaše podatke pohranjene u MyLiebherr računu koji su potrebni za korištenje određenog modula SSO automatski prenosi davatelju usluga modula kako bi vam ponudio najbolju moguću udobnost. Modulima upravljaju poduzeće Liebherr-Hausgeräte GmbH ili društva kćeri poduzeća Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Aplikacija Liebherr SmartDevice

Aplikacija Liebherr SmartDevice omogućuje vam vizualizaciju podataka i konfiguraciju Liebherrovog hladnjaka i zamrzivača. Kako biste mogli koristiti aplikaciju Liebherr SmartDevice, potrebni su modul koji podržava WLAN (dalje u tekstu „SmartDeviceBox“), MyLiebherr račun i internetska veza. SmartDeviceBox omogućuje povezivanje Liebherrovog hladnjaka i zamrzivača s internetom pomoću usmjerivača koji podržava WLAN. Liebherrovi hladnjaci i zamrzivači koji podržavaju SmartDevice uređaje mogu se naknadno opremiti SmartDeviceBox modulom. SmartDeviceBox je već ugrađen u neke Liebherrove hladnjake i zamrzivače. U kombinaciji s modulom SmartDeviceBox, aplikacija Liebherr SmartDevice omogućuje vam upravljanje različitim funkcijama Liebherrovog hladnjaka i zamrzivača, primjerice, temperaturom, dok ste izvan kuće. Aplikacija Liebherr SmartDevice omogućuje vam izravan pregled svih važnih poruka o alarmima, kao što su primjerice vrata koja su slučajno ostavljena otvorena. Liebherr SmartDevice aplikacija raspolaže funkcijom slanja obavijesti koja vas podsjeća kada je, primjerice, vrijeme za sljedeću promjenu filtra za zrak ili kada je potrebno očistiti ventilacijsku rešetku.

II. Što su osobni podaci i što znači obrada?

1. „Osobni podaci“ (dalje u tekstu i „podaci“) su sve informacije koje nešto govore o fizičkoj osobi. Pritom osobni podaci nisu samo informacije koje omogućuju izravno identificiranje određene osobe (poput, primjerice, imena i prezimena ili adrese e-pošte neke osobe) nego i informacije koje se uz odgovarajuća dodatna saznanja mogu povezati s određenom osobom.

2. „Obrada“ označava sve mjere koje se obavljaju na osobnim podacima (poput, primjerice, prikupljanja, bilježenja, organizacije, strukturiranja, pohrane, korištenja ili brisanja podataka).

B. Tko je odgovoran za obradu mojih podataka?

Poduzeće Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefon: +4973529280, telefaks: +497352928408, e-pošta: info.hau@liebherr.com, odgovorno je za obradu vaših podataka.

C. Obrada podataka u vezi s MyLiebherr računom i MyLiebherr portalom

I. Koje podatke prikupljamo u koje svrhe?

Prilikom dohvaćanja MyLiebherr portala naš web-poslužitelj posebno obrađuje sljedeće podatke koje pohranjujemo u takozvanim datotekama zapisnika:

1. datum pristupa MyLiebherr portalu

2. vrijeme pristupa MyLiebherr portalu

3. internetsku adresu web-mjesta na kojem ste se nalazili u trenutku dohvaćanja MyLiebherr portala (URL)

4. datoteke koje ste dohvatili putem MyLiebherr portala

5. količinu podataka koja vam je prenesena

6. vrstu i verziju preglednika koji koristite

7. operacijski sustav koji koristite

8. naziv domene vašeg davatelja internetske usluge (primjerice Telekom, Vodafone itd.)

9. vašu (vanjsku) IP adresu

Prilikom registracije i korištenja MyLiebherr računa putem MyLiebherr portala bez prijave putem društvenih mreža, uz podatke navedene gore pod točkama od 1 do 9, obrađujemo sljedeće podatke:

10. datum registracije

11. vaš jedinstveni identifikator korisnika (UPN)

12. datum i vrijeme posljednje uspješne prijave

13. vašu adresu e-pošte

Prilikom registracije i korištenja MyLiebherr računa pomoću prijave putem društvenih mreža, uz podatke navedene gore pod točkama od 1 do 13, obrađujemo sljedeće podatke:

14. identifikator prijave putem društvene mreže (Social-Login)

Napomena: Ako se prijavljujete putem Facebooka ili ako se provjerava autentičnost putem Facebooka, Facebook nam uz podatke navedene pod točkama 13 i 14 prosljeđuje i vaše prezime, ime i profilnu sliku. Te podatke ne obrađujemo ni u koje svrhe.

Napomena: Ako se prijavljujete putem Googlea ili ako se provjerava autentičnost prijavom putem Googlea, Google nam uz podatke navedene pod točkama 13 i 14 prosljeđuje i vaše prezime, ime i poveznicu na vaš Google Plus profil. Te podatke ne obrađujemo ni u koje svrhe.

Napomena: Ako se prijavljujete putem Apple ili ako se provjerava autentičnost prijavom putem Apple, Microsoft nam uz podatke navedene pod točkama 13 i 14 prosljeđuje i vaše prezime i ime. Te podatke ne obrađujemo ni u koje svrhe.

Kako biste mogli optimalno koristiti module povezane s MyLiebherr portalom, uz podatke navedene pod točkama 1 do 14 prikupljamo sljedeće podatke na dobrovoljnoj osnovi:

15. preferirani jezik

16. oslovljavanje

17. vašu adresu

18. vaš telefonski broj

19. serijski broj Liebherrovog hladnjaka i zamrzivača

20. tip Liebherrovog hladnjaka i zamrzivača

21. serijski broj SmartDeviceBox modula

Podatke navedene pod točkama od 1 do 21 obrađujemo u sljedeće svrhe:

1. za zaštitu naše web-ponude (korištene kategorije podataka 1 do 9)

2. za registraciju MyLiebherr računa putem MyLiebherr portala (korištene kategorije podataka od 10 do 13)

3. za registraciju MyLiebherr računa prijavom putem društvenih mreža (korištene kategorije podataka od 10 do 14)

4. za centralno upravljanje podacima korisnika i profila za SSO (korištene kategorije podataka od 10 do 21)

5. za korištenje SSO-a (korištena kategorija podataka 11)

6. za prijenos davatelju usluga modula koji ste izabrali (korištene kategorije podataka 13, od 15 do 21)

7. za podršku za MyLiebherr račun (korištene kategorije podataka od 1 do 21)

Napomena: Vodite računa o tome da je moguć prijenos vaših osobnih podataka u države izvan EU-a ili EGP-a ako davatelj usluge nekog od vašeg modula ima svoje sjedište u takvoj državi. Za prijenos takvom davatelju usluge tražit ćemo vašu izričitu privolu.

Obrada u druge svrhe dolazi u obzir samo ako postoje potrebne zakonske smjernice u skladu s čl. 6. st. 4. OUZP-a. Naravno da ćemo u tom slučaju uzeti u obzir moguće obveze informiranja u skladu s čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a.

II. Na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše podatke?

Pravna osnova za obradu vaših podataka je u pravilu, ako ne postoje još specifičniji pravni propisi, čl. 6. OUZP-a.

Vaši se podaci obrađuju na temelju nekih od sljedećih pravnih osnova:

1. Obrada podataka za izvršavanje ugovora (čl. 6. st. 1. t. (b)) OUZP-a) (vrijedi za svrhe od 2 do 7)

2. Obrada podataka na temelju razmatranja interesa (čl. 6. st. 1. t. (f)) OUZP-a) (vrijedi za svrhu 1)

3. Obrada podataka za ispunjenje pravne obveze (čl. 6. st. 1. t. (c)) OUZP-a) (vrijedi za svrhu 1)

4. Privola (čl. 6 st. 1 t. (a) OUZP-a) (vrijedi prilikom mogućeg prijenosa vaših podataka u zemlje izvan EU-a/EGP-a za svrhu 6)

Naši su legitimni interesi:

Poboljšanje stabilnosti, funkcionalnosti i zaštita portala (vrijedi za svrhu 1)

Ako vaše podatke obrađujemo na temelju razmatranja interesa, imate pravo, uzimajući u obzir smjernice čl. 21. OUZP-a, na prigovor na obradu vaših podataka.

Vaše podatke obrađujemo isključivo u onoj mjeri koja je potrebna za ostvarivanje gore navedenih svrha.

III. Kome i u koju svrhu prosljeđujemo koje kategorije vaših podataka?

Prema potrebi prosljeđujemo vaše podatke:

1. Davateljima usluga modula i mogućih servisa ili ostalih usluga koje aktivno koristite (kategorije podataka 13, 15 do 21)

2. Drugim poduzećima grupe Liebherr ako je to potrebno za uspostavu, provedbu ili raskid ugovora ili ako s naše strane postoji legitimni interes za prijenos koji nije suprotan vašem prevladavajućem legitimnom interesu; (kategorije podataka od 13 do 21)

3. Davateljima usluga društvenih mreža putem kojih se prijavljujete (kategorija podataka 14)

4. Našim pružateljima usluga koje koristimo za ostvarenje gore navedenih ciljeva (kategorije podataka od 1 do 21)

5. Sudovima, arbitražnim sudovima, vlastima ili pravnim savjetnicima ako je to potrebno za pridržavanje važećeg prava ili za uspostavu, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva. (Kategorije podataka od 1 do 21)

IV. Obrađuju li se moji podaci izvan Europske unije?

Prijenos podataka mjestima u zemljama izvan Europske unije (takozvane treće zemlje) dopušten je samo (1) ako ste nam dali svoju privolu ili (2) ako je Europska komisija odlučila da u trećim zemljama postoji prikladna razina zaštite (čl. 45. OUZP-a). Ako Europska komisija nije donijela takvu odluku, vaše podatke smijemo prenositi trećim stranama koje se nalaze u trećoj zemlji samo ako postoje prikladna jamstva (npr. standardne odredbe o zaštiti podataka koje je prihvatila Komisija ili nadzorno tijelo u određenom postupku) i ako je osigurana provedba vaših prava kao ispitanika.

V. Kada brišemo ili anonimiziramo vaše podatke?

Vaše podatke obrađujemo dok god je to potrebno za određenu svrhu ako niste učinkovito uložili pravo prigovora na obradu podataka ili ako niste učinkovito opozvali svoju privolu.

Ako postoje zakonske obveze čuvanja, npr. u trgovačkom ili poreznom pravu, morat ćemo podatke na koje se to odnosi pohraniti dok traje obveza čuvanja. Nakon isteka obveze čuvanja provjerit ćemo postoji li daljnja potreba za obradom. Ako potreba više ne postoji, obrisat ćemo podatke.

D. Obrada podataka u vezi s aplikacijom Liebherr SmartDevice

I. Koje podatke prikupljamo u koje svrhe?

Kako biste mogli koristiti aplikaciju Liebherr SmartDevice potreban vam je MyLiebherr račun. Uz podatke navedene pod C.I. posebno od vas prikupljamo sljedeće podatke:

1. podatke o Liebherrovom hladnjaku i zamrzivaču (serijski broj, odabranu oznaku, model i tip)

2. podatke senzora Liebherrovog hladnjaka i zamrzivača (status temperature, broj okretaja kompresora, status otvaranja vrata)

3. podatke o Liebherrovom SmartDeviceBox uređaju (serijski broj, model, tip, status povezivanja)

4. tehničku konfiguraciju vašeg krajnjeg uređaja (model, proizvođača, korišteni operacijski sustav, status povezivanja)

U pravilu te podatke obrađujemo samo u sljedeće svrhe:

1. za stavljanje na raspolaganje funkcija aplikacije Liebherr SmartDevice (korištene kategorije proizvoda 1 do 4)

2. za analizu pogrešaka i poboljšanje aplikacije (korištene kategorije proizvoda 1 do 4 i kategorije podataka pod C.I. 1 do 9)

Obrada podataka u druge svrhe dolazi u obzir samo ako postoje potrebne zakonske smjernice u skladu s čl. 6. st. 4. OUZP-a. Naravno da ćemo u tom slučaju uzeti u obzir moguće obveze informiranja u skladu s čl. 13. st. 3. OUZP-a i čl. 14. st. 4. OUZP-a.

II. Na kojoj pravnoj osnovi prikupljamo vaše podatke?

Pravna osnova za obradu vaših podataka je u pravilu, ako ne postoje još specifičniji pravni propisi, čl. 6. OUZP-a.

Vaši se podaci obrađuju na osnovi nekih od sljedećih pravnih temelja:

1. privole (čl. 6. st. 1. t. (a)) OUZP-a) (vrijedi za svrhu 2)

2. obrade podataka za izvršavanje ugovora (čl. 6. st. 1. t. (b)) OUZP-a)

(vrijedi za svrhu 1)

Ako obrađujemo podatke na temelju vaše privole, imate nam pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu s primjenom u budućnosti.

Vaše podatke obrađujemo isključivo u onoj mjeri koja je potrebna za ostvarivanje gore navedenih svrha.

III. Kome i u koju svrhu prosljeđujemo koje kategorije vaših podataka?

Prema potrebi prosljeđujemo vaše podatke:

1. Drugim društvima grupe Liebherr ako je to potrebno za uspostavu, provedbu ili raskid ugovora ili ako s naše strane postoji legitimni interes za prijenos koji nije suprotan vašem prevladavajućem legitimnom interesu; (kategorije podataka 1 do 4)

2. Našim pružateljima usluga koje koristimo za ostvarenje gore navedenih ciljeva (kategorije podataka 1 do 4)

3. Sudovima, arbitražnim sudovima, vlastima ili pravnim savjetnicima ako je to potrebno za pridržavanje važećeg prava ili za uspostavu, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva. (Kategorije podataka 1 do 4)

IV. Obrađuju li se moji podaci izvan Europske unije?

Prijenos podataka mjestima u zemljama izvan Europske unije (takozvane treće zemlje) dopušten je samo (1) ako ste nam dali svoju privolu ili (2) ako je Europska komisija odlučila da u trećim zemljama postoji prikladna razina zaštite (čl. 45. OUZP-a). Ako Europska komisija nije donijela takvu odluku, vaše podatke smijemo prenositi trećim stranama koje se nalaze u trećoj zemlji samo ako postoje prikladna jamstva (npr. standardne odredbe o zaštiti podataka koje je prihvatila Komisija ili nadzorno tijelo u određenom postupku) i ako je osigurana provedba vaših prava kao ispitanika.

V. Kada brišemo ili anonimiziramo vaše podatke?

Vaše podatke obrađujemo dok god je to potrebno za određenu svrhu ako niste uložiti učinkovit prigovor na obradu podataka ili ako niste učinkovito opozvali svoju privolu.

Ako postoje zakonske obveze čuvanja, npr. u trgovačkom ili poreznom pravu, morat ćemo podatke na koje se to odnosi pohraniti dok traje obveza čuvanja. Nakon isteka obveze čuvanja provjerit ćemo postoji li daljnja potreba za obradom. Ako potreba više ne postoji, obrisat ćemo podatke.

VI. Vještina u aplikaciji Liebherr SmartDevice za Amazon Alexa

Amazon Echo je Amazonov hardver za glasovni unos i glasovnu reprodukciju. Amazon Echo uređaji Amazonu omogućuju analizu i procjenu glasovnih naredbi te njihovo izvođenje. Za korištenje Amazon Echo uređaja potreban je Amazon korisnički račun i dodavanje takozvanih „vještina“ kako bi se sučelje proširilo dodatnim funkcijama. Uređaj Amazon Echo pomoću značajke vještina u aplikaciji Liebherr SmartDevice omogućuje govorno upravljanje nekim funkcijama aplikacije Liebherr SmartDevice. Za to je potrebno da vještinu aplikacije Liebherr SmartDevice aktivirate u svom Amazon računu i da tamo MyLiebherr račun povežete s tom vještinom. Ovim povezivanjem Amazon može analizirati govorne naredbe koje ste dali i slati ih putem anonimiziranog digitalnog potpisa aplikaciji Liebherr SmartDevice na izvođenje. Pritom, osim samog podatka da posjedujete Amazon račun i MyLiebherr račun, ne šaljemo osobne podatke Amazonu niti ih Amazon šalje nama.

VII. Funkcije u aplikaciji Liebherr SmartDevice za Conrad Connect

Conrad Connect je usluga poduzeća Conrad Connect GmbH koja vam omogućuje povezivanje funkcija aplikacije Liebherr SmartDevice s različitim pametnim uređajima i aplikacijama koje podržava poduzeće Conrad Connect. Tako određeni događaj (npr. vremenski trenutak) može aktivirati radnju (npr. aktivacija funkcije SuperCool). Kako biste mogli koristiti Conrad Connect, potreban je Conrad Connect korisnički račun koji se može proširiti sučeljima za dodatne funkcije dodavanjem proizvođača ili marke. Ovo povezivanje omogućuje vam upravljanje pojedinim funkcijama aplikacije Liebherr SmartDevice aplikacije pomoću Conrad Connect usluge. Za to je potrebno da u Conrad Connect korisničkom računu aktivirate aplikaciju Liebherr SmartDevice i da povežete s njim svoj MyLiebherr račun. Pritom, osim samog podatka da posjedujete korisnički račun Conrad Connect i MyLiebherr račun, ne šaljemo osobne podatke Conrad Connectu niti ih Conrad Connect šalje nama.

VIII. Okidač aplikacije Liebherr SmartDevice za IFTTT

IFTTT je usluga poduzeća IFTTT Inc. koja vam omogućuje povezivanje funkcija aplikacije Liebherr SmartDevice s različitim pametnim uređajima i aplikacijama koje podržava poduzeće IFTTT. Tako određeni događaj (npr. ulazak u stan) može aktivirati radnju (npr. aktivacija funkcije Supercool). Kako biste koristili IFTTT potrebno je aktivirati okidač aplikacije Liebherr SmartDevice u svom IFTTT računu i tamo povezati MyLiebherr račun s okidačem aplikacije Liebherr SmartDevice. Pritom, osim samog podatka da posjedujete IFTTT račun i MyLiebherr račun, ne šaljemo osobne podatke tvrtki IFTTT Inc. niti ih tvrtka IFTTT Inc. šalje nama.

IX. Funkcije aplikacije Liebherr SmartDevice za HomeConnect Plus

HomeConnect Plus je aplikacija koja vam omogućuje povezivanje funkcija Liebherr SmartDevice aplikacije s različitim pametnim uređajima koje podržava HomeConnect Plus. Određeni događaj (npr. Ulazak u stan) može pokrenuti radnju (npr. Aktivirati funkciju SuperCool). Korištenje HomeConnect Plus zahtijeva korisnički račun HomeConnect Plus i može se proširiti tako da uključuje sučelja za dodatne funkcije dodavanjem proizvođača ili marke. Ova veza omogućuje vam upravljanje nekim funkcijama Liebherr SmartDevice aplikacije putem HomeConnect Plus. Da biste to učinili, morate aktivirati aplikaciju Liebherr SmartDevice na svom korisničkom računu HomeConnect Plus i povezati je sa svojim MyLiebherr računom. Izuzev datuma kada imate korisnički račun HomeConnect Plus i MyLiebherr račun, nikakvi lični podaci od nas neće biti preneseni na HomeConnect Plus ili sa HomeConnect Plus nama.

X. Aktivnosti u aplikaciji Liebherr SmartDevice za Google Home

Google Home Smart Speaker Googleov je hardver za glasovni unos i glasovnu reprodukciju. Google Home Smart Speaker uređaji omogućuju Googleu analizu i procjenu glasovnih naredbi te njihovo izvođenje. Za korištenje Google Home Smart Speaker uređaja potreban je Google korisnički račun i dodavanje takozvanih „aktivnosti“ kako bi se sučelje proširilo dodatnim funkcijama. Google Home Smart Speaker uređaj pomoću značajke Aktivnosti u aplikaciji Liebherr SmartDevice omogućuju govorno upravljanje nekim funkcijama aplikacije Liebherr SmartDevice. Za to je potrebno da aktivnost Liebherr SmartDevice aplikacije aktivirate u svom Google računu i da tamo MyLiebherr račun povežete s tim aktivnostima. Ovim povezivanjem Google može analizirati govorne naredbe koje ste dali i slati ih putem anonimiziranog digitalnog potpisa aplikaciji Liebherr SmartDevice na izvođenje. Pritom, osim samog podatka da posjedujete Google račun i MyLiebherr račun, ne šaljemo osobne podatke Googleu niti ih Google šalje nama.

E. Kako su osigurani moji osobni podaci od pristupa neovlaštenih osoba i od gubitka?

Primjenjujemo tehničke i sigurnosne mjere kako bismo zajamčili da su vaši podaci zaštićeni od gubitka, netočnih izmjena ili neovlaštenog pristupa trećih strana. Osim toga, u svakom slučaju putem naše stranice samo ovlaštene osobe imaju pristup vašim podacima, i to samo ako je to potrebno u okviru gore navedenih svrha. Svi se podaci prenose šifrirano.

F. Kolačići i druge tehnologije

U okviru omogućavanja upotrebe našeg web-mjesta upotrebljavamo kolačiće i druge tehnologije. Informacije o tome naći ćete u našim napomenama o kolačićima.

G. Prava ispitanika i prava na podnošenje prigovora

U zakonski zadanom okviru imate pravo na

1. informacije o vašim podacima

2. ispravljanje netočnih podataka i dopunu nepotpunih podataka

3. brisanje vaših podataka, posebno (1) ako više nisu potrebni za svrhe navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka, (2) ako ste povukli svoju privolu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, (3) ako su vaši podaci nezakonito obrađeni, (4) ako ste uložili prigovor na obradu i ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu.

4. ograničavanje obrade vaših podataka, posebno ako osporavate točnost podataka ili ako je obrada vaših podataka nezakonita i ako umjesto brisanja tražite ograničavanje korištenja

5. dobivanje vaših podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom formatu i zahtijevanje da vaše podatke izravno pošaljemo drugom voditelju obrade.

Napominjemo da povlačenje privole ne dovodi u pitanje zakonitost obrade koja je provedena na temelju privole do njezinog povlačenja.

Prilikom ostvarivanja gore navedenih prava koje nije traženo pisanim putem, molimo za razumijevanje što ćemo možda tražiti od vas dokaze kojim potvrđujete da je riječ o osobi za koju se izdajete. Osim toga, postoji pravo na prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

H. Kako se mogu obratiti službeniku za zaštitu podataka?

U slučaju pitanja o zaštiti podataka obratite se:

Datenschutz (Zaštita podataka)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

datenschutz@liebherr.com

Stanje: Ožujka 2021