MyLiebherr – Вашият личен клиентски портал

MyLiebherr е Вашият вход в света на услугите на Либхер. Чрез клиентския портал на Либхер можете да се възползвате от обширните сервизни и допълнителни услуги в света на охлаждането и замразяването. MyLiebherr – Вашият портал за повече услуги на Либхер.

А това са предимствата за Вас с един поглед:

  • Лесно и удобно удължаване на гаранцията с Гаранция Плюс
  • Още по-бързо свързване със сервизната служба на Либхер
  • Директен преглед и сигурно управление на Вашите клиентски данни