Регистриране на потребител

Моля попълнете намиращия се по-долу регистрационен формуляр, за да получите Вашия личен достъп до MyLiebherr. Обозначените със звездичка(*) полета са задължителни полета. След успешна регистрация ще получите e-mail с линк за потвърждение.

Този e-mail адрес е невалиден или вече е бил регистриран.
Вашата парола не е достатъчно сигурна. Моля използвайте минимум 8 символа, големи и малки букви, числа и специални символи.
Паролата за потвърждение и паролата трябва да са идентични.
8 знака, от които поне една цифра и една главна буква

Моля въведете Вашето име (макс. 30 знака).
Моля въведете Вашата фамилия (макс. 30 знака).
Моля въведете улица и номер (макс. 40 знака).
Моля въведете валиден пощенски код (макс. 10 знака).
Моля въведете Вашето местожителство (град) (макс. 60 знака).
Моля изберете държавата, в която живеете.
Моля въведете Вашия телефонен номер (макс. 30 знака).

* Това поле е задължително

Моля съгласете се с нашите търговски условия.
С настоящото декларирам изрично, че съм съгласен, моите събрани данни да бъдат запаметени, обработвани и използвани от Либхер-Хаусгерете ГмбХ за рекламни и информационни цели и по-специално, за да мога да получавам на имейл адреса си информация за продукти и предложения, както и друга рекламна информация (например лотарии, информационни бюлетини). Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с бъдещо действие по отношение на Либхер-Хаусгерете ГмбХ.